Convenant Digitale onderwijsmiddelen en Privacy

Wij zijn aangesloten bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy.

Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.

https://www.privacyconvenant.nl/het-convenant/